Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bestaat uit 2 delen, namelijk:

 • over de samenwerking in het Sociaal Hus en de manier waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan;
 • over de gegevens en privacyvoorwaarden van de website Sociaal Hus die gebouwd is door Wijkconnect.

Samenwerking Sociaal Hus

Samenwerking met andere organisaties

De gemeente werkt met andere organisaties samen in het Sociaal Hus. Met al je vragen kun je naar het Sociaal Hus en daar word je geholpen of doorgestuurd naar een andere organisatie. Samen vormen de organisaties één toegang voor het sociale domein.

Het delen van persoonlijke gegevens

Als je gebruik maakt van diensten of producten van deze organisaties (hierna samen genoemd Sociaal Hus) hebben wij vaak gegevens van je nodig. Die deel je bijvoorbeeld via een formulier op deze website, telefonisch of als je een gesprek hebt in het Sociaal Hus. Dit wordt ook wel het informatie- en adviesgesprek genoemd.

Denk aan:

 • naam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • informatie rondom je ondersteuningsvraag

Waarom is dat nodig?

Sociaal Hus heeft de persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig:

 • om je goed te kunnen helpen
 • om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren
 • om de informatie door te geven aan de organisatie die je gaat helpen. We vertellen je als deze informatie wordt doorgegeven aan een andere organisatie. 

Zorgvuldig en met respect voor jouw privacy

Je hebt er recht op dat wij netjes en met respect voor jouw privacy met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere speciale wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer. Ga voor meer informatie naar de website van de gemeente Borne www.borne.nl

Privacyvoorwaarden van de website Sociaal Hus

Op de website van het Sociaal Hus vind je informatie over verschillende onderwerpen en activiteiten. Organisaties uit de regio plaatsen zelf activiteiten en berichten en zijn zelf verantwoordelijk voor het bijwerken van de gegevens. Dit geldt voor de onderdelen agenda, organisaties en prikbord.  

Hieronder de algemene voorwaarden van Wijkconnect de bouwer van de website. 

1) Algemene voorwaarden

 1. WijkConnect.com is een product van het bedrijf `WijkConnect BV` gevestigd te Arnhem en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56267533.
 2. WijkConnect.com is een online hosting provider voor de verspreiding van informatie ten behoeve van een sociaal maatschappelijk missie: het verbinden van mensen in buurt, wijk of stad
 3. WijkConnect.com is een neutrale hosting provider dat zich uitsluitend richt op de technische en automatische verwerking van de informatie die door gebruikers wordt verstrekt en neemt geen actieve rol in het uploaden van content.
 4. WijkConnect.com claimt geen eigenaarschap op informatie dat door gebruikers wordt geplaatst. Gebruikers blijven zelf eigenaar van geuploade content en zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het presenteren van deze content.
 5. WijkConnect.com stelt zich op basis boven genoemde voorwaarden en de Auteursrichtlijn  niet aansprakelijk voor rechtelijk inbreukmakend materiaal dat door gebruikers wordt geupload en gepresenteerd.
 6. WijkConnect.com draagt zorg voor het actief attenderen van gebruikers op verplichte naleving van de Auteurswet en de consequenties die daaruit kunnen voortvloeien.
 7. WijkConnect.com zal na attentie op aanwezigheid van rechtelijk inbreukmakend materiaal een actieve rol spelen in de verwijdering van het materiaal. WijkConnect.com is bereikbaar op het emailadres info@wijkconnect.com.
 8. WijkConnect.com ontleent geen rechten aan de informatie die door gebruikers op het platform worden aangeboden.

2) Privacy voorwaarden

WijkConnect voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens / AVG.

Mensen verbinden in de wijk, dat is onze missie. Om dit voor iedereen mogelijk te maken, streven we naar de hoogst haalbare bescherming van persoonsgegevens. Inwoners dienen te allen tijde inzicht en controle te hebben over gegevens die zij beschikbaar stellen. 

2.1) Veel gestelde vragen

Welke persoonsgegevens verzamelen jullie?

We verzamelen zo min mogelijk persoonsgegevens en alleen vanuit het doel voor verbinding in de wijk.

 • Voor het contactformulier en een account aanmaken: Naam en e-mail
 • Voor het maken van een profiel gekoppeld aan een wijk: Naam, e-mail, evt. foto (niet verplicht)
 • Voor het plaatsen van content kies je zelf wat je deelt: Naam, e-mail, telefoonnummer, adres

Van wie is de data?

Je bent zelf eigenaar van je data en kan deze op elk moment inzien en verwijderen.

Waar worden deze persoonsgegevens opgeslagen?

De data wordt opgeslagen op een Nederlandse server, die niet toegankelijk is voor derden.

Hoe lang worden deze persoonsgegevens opgeslagen?

De data wordt bewaard tot het moment dat je je account of gegevens verwijdert.

Waar worden deze persoonsgegevens voor gebruikt?

Zodat je contact kan leggen met mensen in je buurt, wijk of stad via een WijkConnect platform als volgt:

Je kan zelf eenvoudig instellen welke emails je wèl of niet wilt ontvangen op je emailadres:

 • Berichten van bezoekers
 • Notificaties uit je wijk in je interessegebied
 • Eventuele nieuwsbrieven uit je wijk
 • Mededelingen vanuit WijkConnect

Wie kan de persoonsgegevens inzien?

Standaard kun alleen jij je persoonsgegevens inzien. Verder bepaal je welke persoonsgegevens zichtbaar zijn:

 • Bij het contactformulier krijgt alleen de ontvanger de door jouw opgegeven gegevens te zien (waaronder een verplicht emailadres), zodat er gereageerd kan worden op je bericht.
 • Bij het maken van een profiel in je gebied heb je 3 opties:
 • Anoniem: dit staat standaard ‘aan’
 • Alleen buren: alleen ingelogde gebruikers in je wijk
 • Openbaar: alle bezoekers kunnen je profiel zien

Hoe goed zijn deze persoonsgegevens beveiligd?

We combineren meerdere veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat je persoonsgegevens veilig zijn:

 • Wachtwoorden zijn versleuteld met versleutelingsalgoritmes
 • Website domeinen zijn met SSL beveiligingscertificaten beveiligd
 • Wachtwoord invoer met minimaal aantal tekens tegen brute force aanval
 • Ongewenste accounts kunnen worden geblokkeerd op aanvraag
 • We testen en updaten de software continue op kwetsbaarheden vanuit o.a. de C.V.E.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien en verwijderen?

Jij kan je eigen persoonsgegevens inzien en verwijderen

Je bepaalt zelf of je dit toont aan anderen, standaard is het anoniem. Bij verwijderen, worden je persoonsgegevens gewist uit de database.

Met wie worden deze persoonsgegevens gedeeld?

Persoonsgegevens worden niet met derde partijen gedeeld of aan derde partijen verkocht.

Content kan wel met derde partijen worden gedeeld, bv om de Agenda van een wijk te laten zien op de website van een vrijwilligersorganisatie. Dit is altijd zonder persoonsgegevens en pas na akkoord van onze lokale partner in die wijk.

Verzamelen jullie cookies en zo ja, waar worden deze voor gebruikt?

We gebruiken geen persoonlijke cookies

We gebruiken alleen functionele cookies ter ondersteuning van navigatie waar op basis van de Telecommunicatiewet . Dit zijn geen persoonlijke cookies waarvoor toestemming hoeft te worden gevraagd. Ook cookies die standaard in Google Analytics zitten hebben we verwijderd.

Kan ik het platform in zijn geheel afschermen voor het publiek?

Ja, dat kan

We kunnen op aanvraag extra veiligheidsmaatregelen treffen. Bijvoorbeeld je gehele platform achter een beschermde login plaatsen. Op die manier is je platform ook niet vindbaar in de zoekmachines.

Is er een verwerkersovereenkomst mogelijk?

Ja, dat kan

Veel van onze samenwerkingspartners zijn welzijnsorganisaties en bewonersgroepen. Op moment dat je als samenwerkingspartner een eigen privacybeleid hebt en graag wilt dat je WijkConnect platform daarop wordt aangepast, kan dat. We bouwen de aanpassingen in en stellen samen een verwerkersovereenkomst op.